Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Codul Muncii

TITLUL I - Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II
Principii fundamentale

TITLUL II - Contractul individual de munca

CAPITOLUL I
Incheierea contractului individual de munca

CAPITOLUL II
Executarea contractului individual de munca

CAPITOLUL III
Modificarea contractului individual de munca

CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de munca

CAPITOLUL V
Incetarea contractului individual de munca
Codul Muncii, SECTIUNEA 1
Incetarea de drept a contractului individual de munca
SECTIUNEA 2
Concedierea
SECTIUNEA 3
Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
SECTIUNEA 4
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului
SECTIUNEA 5
Concedierea colectiva. Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective
(O.U.G. nr. 55/2006)
SECTIUNEA 6
Dreptul la preaviz
SECTIUNEA 7
Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale
SECTIUNEA 8
Demisia

CAPITOLUL VI
Contractul individual de munca pe durata determinata

CAPITOLUL VII
Munca prin agent de munca temporara

CAPITOLUL VIII
Contractul individual de munca cu timp partial

CAPITOLUL IX
Munca la domiciliu

CODUL MUNCII 2012 - TITLUL III
Timpul de munca si timpul de odihna

CAPITOLUL I
Timpul de munca
SECTIUNEA 1
Durata timpului de munca
SECTIUNEA 2
Munca suplimentara
SECTIUNEA 3
Munca de noapte
SECTIUNEA 4
Norma de munca

CAPITOLUL II
Repausuri periodice
SECTIUNEA 1
Pauza de masa si repausul zilnic
SECTIUNEA 2
Repausul saptamanal
SECTIUNEA 3
Sarbatorile legale

CAPITOLUL III
Concediile
SECTIUNEA 1
Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor
SECTIUNEA 2
Concediile pentru formare profesionala

TITLUL IV DIN CODUL MUNCII
Salarizarea

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

CAPITOLUL III
Plata salariului

CAPITOLUL IV
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

CAPITOLUL V
Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului Intreprinderii a unitatii sau al unor parti ale acesteia

TITLUL V - CODUL MUNCII 2012
Sanatatea si securitatea in munca

CAPITOLUL I
Reguli generale

CAPITOLUL II
Comitetul de securitate si sanatate In munca

CAPITOLUL III
Protectia salariatilor prin servicii medicale

TITLUL VI CODUL MUNCII
Formarea profesionala

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

CAPITOLUL III
Contractul de ucenicie la locul de munca

TITLUL VII
Dialogul social

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Sindicatele

CAPITOLUL III
Reprezentantii salariatilor

CAPITOLUL IV
Patronatul

TITLUL VIII din Codul Muncii
Contractele colective de munca

TITLUL IX DIN CODUL MUNCII
Conflictele de munca

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Greva

TITLUL X
Inspectia muncii

TITLUL XI din Codul Muncii
Raspunderea juridica

CAPITOLUL I
Regulamentul intern
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Raspunderea disciplinara

CAPITOLUL III
Raspunderea patrimoniala

CAPITOLUL IV
Raspunderea contraventionala

CAPITOLUL V
Raspunderea penala

TITLUL XII din Codul Muncii
Jurisdictia muncii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Competenta materiala si teritoriala

CAPITOLUL III
Reguli speciale de procedura

TITLUL XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale Codul Muncii