Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Domeniul de aplicare

ART. 2
(1) Prezentul cod reglementeazã domeniul raporturilor de muncã, modul în care se efectueazã controlul aplicãrii reglementãrilor din domeniul raporturilor de muncã, precum şi jurisdicţia muncii.
(2) Prezentul cod se aplicã şi raporturilor de muncã reglementate prin legi speciale, numai în mãsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.
ART. 2
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplicã:
a) cetãţenilor români încadraţi cu contract individual de muncã, care presteazã muncã în România;
b) cetãţenilor români încadraţi cu contract individual de muncã şi care presteazã activitatea în strãinãtate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cãrui teritoriu se executã contractul individual de muncã este mai favorabilã;
c) cetãţenilor strãini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncã, care presteazã muncã pentru un angajator român pe teritoriul României;
d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadreazã cu contract individual de muncã pe teritoriul României, în condiţiile legii;
e) ucenicilor care presteazã muncã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã;
f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice;
g) organizaţiilor sindicale şi patronale.