Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Conflictele de munca

Conflictele de munca – dispozitii generale

Titlul Conflictele de munca

ART. 231 Prin conflicte de muncã se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfãşurarea raporturilor de muncã. ART. 232 Procedura de soluţionare a conflictelor de muncã se stabileşte prin lege specialã. (Conflictele de munca – dispozitii generale – codul muncii 2011)

Greva – Conflicte de munca

Titlul Conflictele de munca

ART. 233 Salariaţii au dreptul la grevã pentru apãrarea intereselor profesionale, economice şi sociale. ART. 234 (1) Greva reprezintã încetarea voluntarã şi colectivã a lucrului de cãtre salariaţi. (2) Participarea salariaţilor la grevã este liberã. Niciun salariat nu poate fi constrâns sã participe sau sã nu participe la o grevã. (3) Limitarea sau interzicerea dreptului […]