Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Conflictele de munca

Conflictele de munca – dispozitii generale

Titlul Conflictele de munca

ART. 231 Prin conflicte de muncã se înÅ£elege conflictele dintre salariaÅ£i ÅŸi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfãşurarea raporturilor de muncã. ART. 232 Procedura de soluÅ£ionare a conflictelor de muncã se stabileÅŸte prin lege specialã. (Conflictele de munca – dispozitii generale – codul muncii 2011)

Greva – Conflicte de munca

Titlul Conflictele de munca

ART. 233 SalariaÅ£ii au dreptul la grevã pentru apãrarea intereselor profesionale, economice ÅŸi sociale. ART. 234 (1) Greva reprezintã încetarea voluntarã ÅŸi colectivã a lucrului de cãtre salariaÅ£i. (2) Participarea salariaÅ£ilor la grevã este liberã. Niciun salariat nu poate fi constrâns sã participe sau sã nu participe la o grevã. (3) Limitarea sau interzicerea dreptului […]