Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Jurisdictia muncii

Jurisdictia muncii – dispozitii generale

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 266 JurisdicÅ£ia muncii are ca obiect soluÅ£ionarea conflictelor de muncã cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea ÅŸi încetarea contractelor individuale sau, dupã caz, colective de muncã prevãzute de prezentul cod, precum ÅŸi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. ART. 267 Pot fi pãrÅ£i în conflictele de muncã: […]

Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii)

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 269 (1) Judecarea conflictelor de muncã este de competenţa instanţelor stabilite conform Codului de procedurã civilã. (2) Cererile referitoare la cauzele prevãzute la alin. (1) se adreseazã instanţei competente în a cãrei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul. ~ Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii) ~

Reguli speciale de procedura (jurisdictia muncii)

Titlul Jurisdictia muncii

ART. 270 Cauzele prevãzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciarã de timbru ÅŸi de timbrul judiciar. ART. 271 (1) Cererile referitoare la soluÅ£ionarea conflictelor de muncã se judecã în regim de urgenţã. (2) Termenele de judecatã nu pot fi mai mari de 15 zile. (3) Procedura de citare a pãrÅ£ilor se considerã legal […]