Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Timpul de munca si timpul de odihna

Repausuri periodice

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 133 Perioada de repaus reprezinṭ orice perioaḍ care nu este timp de munc̣. (Repausuri periodice РCodul Muncii 2011)

Durata timpului de munca

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 111 Timpul de muncã reprezintã orice perioadã în care salariatul presteazã munca, se aflã la dispoziÅ£ia angajatorului ÅŸi îndeplineÅŸte sarcinile ÅŸi atribuÅ£iile sale, conform prevederilor contractului individual de muncã, contractului colectiv de muncã aplicabil ÅŸi/sau ale legislaÅ£iei în vigoare. ART. 112 (1) Pentru salariaÅ£ii angajaÅ£i cu normã întreagã durata normalã a timpului de muncã […]

Munca suplimentara

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 120 (1) Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal, prevãzutã la art. 112, este consideratã muncã suplimentarã. (2) Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepÅ£ia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinÅ£elor unui accident. ART. 121 (1) […]

Munca de noapte

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 125 (1) Munca prestatã între orele 22,00-6,00 este consideratã muncã de noapte. (2) Salariatul de noapte reprezintã, dupã caz: a) salariatul care efectueazã muncã de noapte cel puÅ£in 3 ore din timpul sãu zilnic de lucru; b) salariatul care efectueazã muncã de noapte în proporÅ£ie de cel puÅ£in 30% din timpul sãu lunar de […]

Norma de munca

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 129 Norma de muncã exprimã cantitatea de muncã necesarã pentru efectuarea operaÅ£iunilor sau lucrãrilor de cãtre o persoanã cu calificare corespunzãtoare, care lucreazã cu intensitate normalã, în condiÅ£iile unor procese tehnologice ÅŸi de muncã determinate. Norma de muncã cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfãşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în […]

Pauza de masa si repausul zilnic

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 134 (1) ÃŽn cazurile în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 6 ore, salariaÅ£ii au dreptul la pauzã de masã ÅŸi la alte pauze, în condiÅ£iile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin regulamentul intern. (2) Tinerii în vârstã de pânã la 18 ani beneficiazã de o […]

Repausul saptamanal

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 137 (1) Repausul sãptãmânal se acordã în douã zile consecutive, de regulã sâmbãta ÅŸi duminica. (2) ÃŽn cazul în care repausul în zilele de sâmbãtã ÅŸi duminicã ar prejudicia interesul public sau desfãşurarea normalã a activitãţii, repausul sãptãmânal poate fi acordat ÅŸi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin […]

Sarbatorile legale

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 139 (1) Zilele de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã sunt: – 1 ÅŸi 2 ianuarie; – prima ÅŸi a doua zi de PaÅŸti; – 1 mai; – prima ÅŸi a doua zi de Rusalii; – Adormirea Maicii Domnului; – 1 decembrie; – prima ÅŸi a doua zi de Crãciun; – douã zile […]

Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 144 (1) Dreptul la concediu de odihnã anual plãtit este garantat tuturor salariaÅ£ilor. (2) Dreptul la concediu de odihnã anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţãri sau limitãri. ART. 145 (1) Durata minimã a concediului de odihnã anual este de 20 de zile lucrãtoare. (2) Durata efectivã a concediului de odihnã anual se […]

Concediile pentru formare profesionala

Titlul Timpul de munca si timpul de odihna

ART. 154 (1) SalariaÅ£ii au dreptul sã beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalã. (2) Concediile pentru formare profesionalã se pot acorda cu sau fãrã platã. ART. 155 (1) Concediile fãrã platã pentru formare profesionalã se acordã la solicitarea salariatului, pe perioada formãrii profesionale pe care salariatul o urmeazã din iniÅ£iativa sa. (2) Angajatorul […]