Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Pauza de masa si repausul zilnic

ART. 134
(1) În cazurile în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauzã de masã şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin regulamentul intern.
(2) Tinerii în vârstã de pânã la 18 ani beneficiazã de o pauzã de masã de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare de 4 ore şi jumãtate.
(3) Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncã aplicabil şi din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnicã normalã a timpului de muncã.

ART. 135
(1) Salariaţii au dreptul între douã zile de muncã la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

ART. 136
(1) Muncã în schimburi reprezintã orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit cãruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de muncã, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizãrii unei activitãţi în intervale orare diferite în raport cu o perioadã zilnicã sau sãptãmânalã, stabilitã prin contractul individual de muncã.
(2) Salariat în schimburi reprezintã orice salariat al cãrui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncã în schimburi.
(Pauza de masa si repausul zilnic – Codul Muncii 2011)