Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Inspectia Muncii

Inspectia muncii

Titlul Inspectia Muncii

ART. 237 Aplicarea reglementãrilor generale ÅŸi speciale în domeniul relaÅ£iilor de muncã, securitãţii ÅŸi sãnãtãţii în muncã este supusã controlului InspecÅ£iei Muncii, ca organism specializat al administraÅ£iei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale. ART. 238 InspecÅ£ia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncã, organizate în fiecare judeÅ£ […]

Inspectia Muncii

Titlul Inspectia Muncii

Art. 254. – Aplicarea reglementărilor generale ÅŸi speciale în domeniul relaÅ£iilor de muncă, securităţii ÅŸi sănătăţii în muncă este supusă controlului InspecÅ£iei Muncii, ca organism specializat al administraÅ£iei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii ÅŸi Solidarităţii Sociale. Art. 255. – InspecÅ£ia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare […]