Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Inspectia Muncii

Inspectia muncii

Titlul Inspectia Muncii

ART. 237 Aplicarea reglementãrilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncã, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã este supusã controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. ART. 238 Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncã, organizate în fiecare judeţ […]

Inspectia Muncii

Titlul Inspectia Muncii

Art. 254. – Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Art. 255. – Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare […]