Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Inspectia Muncii

Art. 254. – Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă,
securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii
Sociale.
Art. 255. – Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, organizate în
fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Art. 256. – Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială.