Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Conflictele de munca – dispozitii generale

ART. 231
Prin conflicte de muncã se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfãşurarea raporturilor de muncã.

ART. 232
Procedura de soluţionare a conflictelor de muncã se stabileşte prin lege specialã.
(Conflictele de munca – dispozitii generale – codul muncii 2011)