Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contract colectiv de munca

Contractele colective de munca

Titlul Contract colectiv de munca

ART. 229 (1) Contractul colectiv de muncã este convenÅ£ia încheiatã în formã scrisã între angajator sau organizaÅ£ia patronalã, de o parte, ÅŸi salariaÅ£i, reprezentaÅ£i prin sindicate ori în alt mod prevãzut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind condiÅ£iile de muncã, salarizarea, precum ÅŸi alte drepturi ÅŸi obligaÅ£ii ce decurg din […]

Contractul colectiv de munca

Titlul Contract colectiv de munca

Art. 236. – (1) Contractul colectiv de munca este convenÅ£ia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaÅ£ia patronală, de o parte, ÅŸi salariaÅ£i, reprezentaÅ£i prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiÅ£iile de muncă, salarizarea, precum ÅŸi alte drepturi ÅŸi obligaÅ£ii ce decurg […]