Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispozitii generale

Domeniul de aplicare

Titlul Dispozitii generale

ART. 2 (1) Prezentul cod reglementeazã domeniul raporturilor de muncã, modul în care se efectueazã controlul aplicãrii reglementãrilor din domeniul raporturilor de muncã, precum ÅŸi jurisdicÅ£ia muncii. (2) Prezentul cod se aplicã ÅŸi raporturilor de muncã reglementate prin legi speciale, numai în mãsura în care acestea nu conÅ£in dispoziÅ£ii specifice derogatorii. ART. 2 DispoziÅ£iile cuprinse […]

Codul Muncii – Principii fundamentale

Titlul Dispozitii generale

ART. 3 (1) Libertatea muncii este garantatã prin ConstituÅ£ie. Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit. (2) Orice persoanã este liberã în alegerea locului de muncã ÅŸi a profesiei, meseriei sau activitãţii pe care urmeazã sã o presteze. (3) Nimeni nu poate fi obligat sã munceascã sau sã nu munceascã într-un anumit loc de muncã […]