Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispozitii generale

Domeniul de aplicare

Titlul Dispozitii generale

ART. 2 (1) Prezentul cod reglementeazã domeniul raporturilor de muncã, modul în care se efectueazã controlul aplicãrii reglementãrilor din domeniul raporturilor de muncã, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplicã şi raporturilor de muncã reglementate prin legi speciale, numai în mãsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. ART. 2 Dispoziţiile cuprinse […]

Codul Muncii – Principii fundamentale

Titlul Dispozitii generale

ART. 3 (1) Libertatea muncii este garantatã prin Constituţie. Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit. (2) Orice persoanã este liberã în alegerea locului de muncã şi a profesiei, meseriei sau activitãţii pe care urmeazã sã o presteze. (3) Nimeni nu poate fi obligat sã munceascã sau sã nu munceascã într-un anumit loc de muncã […]