Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Sanatatea si securitatea in munca

Sanatatea si securitatea in munca – Reguli generale

Titlul Sanatatea si securitatea in munca

ART. 175 (1) Angajatorul are obligaţia sã asigure securitatea şi sãnãtatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncã. (2) Dacã un angajator apeleazã la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereazã de rãspundere în acest domeniu. (3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nu pot aduce atingere responsabilitãţii angajatorului. (4) Mãsurile […]

Comitetul de securitate si sanatate in munca

Titlul Sanatatea si securitatea in munca

ART. 183 (1) La nivelul fiecãrui angajator se constituie un comitet de securitate şi sãnãtate în muncã, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. (2) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu […]

Protectia salariatilor prin servicii medicale

Titlul Sanatatea si securitatea in munca

ART. 186 Angajatorii au obligaţia sã asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicinã a muncii. ART. 187 (1) Serviciul medical de medicinã a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociaţie patronalã. (2) Durata muncii prestate de medicul de medicinã a muncii se calculeazã în funcţie […]