Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Comitetul de securitate si sanatate in munca

ART. 183
(1) La nivelul fiecãrui angajator se constituie un comitet de securitate şi sãnãtate în muncã, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
(2) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital strãin, care desfãşoarã activitãţi pe teritoriul României.

ART. 184
(1) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã se organizeazã la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.
(2) În cazul în care condiţiile de muncã sunt grele, vãtãmãtoare sau periculoase, inspectorul de muncã poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 de salariaţi.
(3) În cazul în care activitatea se desfãşoarã în unitãţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de sanatate si securitate in munca. Numãrul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil.
(4) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã coordoneazã mãsurile de securitate şi sãnãtate în muncã şi în cazul activitãţilor care se desfãşoarã temporar, cu o duratã mai mare de 3 luni.
(5) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã, atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.

ART. 185
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã sunt reglementate prin hotãrâre a Guvernului.
(Comitetul de securitate si sanatate in munca – Codul muncii 2011)