Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispozitii tranzitorii finale

Dispoziţii tranzitorii şi finale Codul Muncii

Titlul Dispozitii tranzitorii finale

ART. 276 Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizatã permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandãrile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii. ART. 277 (1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementãri interne ale angajatorului. (2) Prezenta […]

Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul Dispozitii tranzitorii finale

Art. 292. – Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii. Art. 293. – România va realiza transpunerea, până la data aderării la Uniunea Europeană, în legislaţia naţională a dispoziţiilor comunitare privind comitetul […]