Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Dispozitii tranzitorii finale

Dispoziţii tranzitorii şi finale Codul Muncii

Titlul Dispozitii tranzitorii finale

ART. 276 Potrivit obligaÅ£iilor internaÅ£ionale asumate de România, legislaÅ£ia muncii va fi armonizatã permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenÅ£iile ÅŸi recomandãrile OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Muncii, cu normele dreptului internaÅ£ional al muncii. ART. 277 (1) ÃŽn sensul prezentului cod, funcÅ£iile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementãri interne ale angajatorului. (2) Prezenta […]

Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul Dispozitii tranzitorii finale

Art. 292. – Potrivit obligaÅ£iilor internaÅ£ionale asumate de România, legislaÅ£ia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenÅ£iile ÅŸi recomandările OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Muncii, cu normele dreptului internaÅ£ional al muncii. Art. 293. – România va realiza transpunerea, până la data aderării la Uniunea Europeană, în legislaÅ£ia naÅ£ională a dispoziÅ£iilor comunitare privind comitetul […]