Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Greva – Conflicte de munca

ART. 233
Salariaţii au dreptul la grevã pentru apãrarea intereselor profesionale, economice şi sociale.

ART. 234
(1) Greva reprezintã încetarea voluntarã şi colectivã a lucrului de cãtre salariaţi.
(2) Participarea salariaţilor la grevã este liberã. Niciun salariat nu poate fi constrâns sã participe sau sã nu participe la o grevã.
(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevã poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariaţi prevãzute expres de lege.

ART. 235
Participarea la grevã, precum şi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintã o încãlcare a obligaţiilor salariaţilor şi nu pot avea drept consecinţã sancţionarea disciplinarã a salariaţilor grevişti sau a organizatorilor grevei.

ART. 236
Modul de exercitare a dreptului de grevã, organizarea, declanşarea şi desfãşurarea grevei, procedurile prealabile declanşãrii grevei, suspendarea şi încetarea grevei, precum şi orice alte aspecte legate de grevã se reglementeazã prin lege specialã.
( Greva – Conflicte de munca – Codul Muncii 2011)