Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Norma de munca

ART. 129
Norma de muncã exprimã cantitatea de muncã necesarã pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrãrilor de cãtre o persoanã cu calificare corespunzãtoare, care lucreazã cu intensitate normalã, în condiţiile unor procese tehnologice şi de muncã determinate. Norma de muncã cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfãşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncã.

ART. 130
Norma de muncã se exprimã, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte activitãţi ce se normeazã, sub formã de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sferã de atribuţii sau sub alte forme corespunzãtoare specificului fiecãrei activitãţi.

ART. 131
Normarea muncii se aplicã tuturor categoriilor de salariaţi.

ART. 132
Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu existã normative, normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator dupã consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(Codul Muncii 2011 – Norma de munca)