Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Sarbatorile legale

ART. 139
(1) Zilele de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã sunt:
– 1 şi 2 ianuarie;
– prima şi a doua zi de Paşti;
– 1 mai;
– prima şi a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 1 decembrie;
– prima şi a doua zi de Crãciun;
– douã zile pentru fiecare dintre cele 3 sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de cãtre angajator.

ART. 140
Prin hotãrâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitãţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publicã, în scopul asigurãrii asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionãrii populaţiei cu produse alimentare de strictã necesitate, a cãror aplicare este obligatorie.

ART. 141
Prevederile art. 139 nu se aplicã în locurile de muncã în care activitatea nu poate fi întreruptã datoritã caracterului procesului de producţie sau specificului activitãţii.

ART. 142
(1) Salariaţilor care lucreazã în unitãţile prevãzute la art. 140, precum şi la locurile de muncã prevãzute la art. 141 li se asigurã compensarea cu timp liber corespunzãtor în urmãtoarele 30 de zile.
(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordã zile libere, salariaţii beneficiazã, pentru munca prestatã în zilele de sãrbãtoare legalã, de un spor la salariul de bazã ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bazã corespunzãtor muncii prestate în programul normal de lucru.

ART. 143
Prin contractul colectiv de muncã aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.
(Codul muncii 2011 – Sarbatorile legale)