Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii)

ART. 269
(1) Judecarea conflictelor de muncã este de competenţa instanţelor stabilite conform Codului de procedurã civilã.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevãzute la alin. (1) se adreseazã instanţei competente în a cãrei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, dupã caz, sediul.
~ Competenta materiala si teritoriala (jurisdictia muncii) ~