Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

ART. 164
(1) Salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, corespunzãtor programului normal de muncã, se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, dupã consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncã este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bazã minim brut orar se calculeazã prin raportarea salariului de bazã minim brut pe ţarã la numãrul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bazã prin contractul individual de muncã sub salariul de bazã minim brut orar pe ţarã.
(3) Angajatorul este obligat sã garanteze în platã un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bazã minim brut pe ţarã. Aceste dispoziţii se aplicã şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate sã îşi desfãşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.
(4) Salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã este adus la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului.

ART. 165
Pentru salariaţii cãrora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncã, le asigurã hranã, cazare sau alte facilitãţi, suma în bani cuvenitã pentru munca prestatã nu poate fi mai micã decât salariul minim brut pe ţarã prevãzut de lege.
(Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata – Codul Muncii 2011)