Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Munca la domiciliu

ART. 108
(1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
(3) Angajatorul este în drept sã verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncã.

ART. 109
Contractul individual de muncã la domiciliu se încheie numai în formã scrisã şi conţine, în afara elementelor prevãzute la art. 17 alin. (3), urmãtoarele:
a) precizarea expresã cã salariatul lucreazã la domiciliu;
b) programul în cadrul cãruia angajatorul este în drept sã controleze activitatea salariatului sãu şi modalitatea concretã de realizare a controlului;
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, dupã caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizeazã în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizeazã.

ART. 110
(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucurã de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncã aplicabile salariaţilor al cãror loc de muncã este la sediul angajatorului.
(2) Prin contractele colective de muncã şi/sau prin contractele individuale de muncã se pot stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(Codul Muncii 2011 – Munca la domiciliu)