Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Note

Art. II din Legea nr. 371/2005:
„Până la data stabilirii în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare prevăzute la art. I pct. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, se aplică în continuare dispoziţiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii în forma sa nemodificată.”

„Art. 63 alin. (2). – Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară.”