Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Modificari

*) Republicatã în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificatã şi completatã prin:

– Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;

– Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;

– Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 371/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;

– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificãrile ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 94/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;

– Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;

– Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;

– Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobatã prin Legea nr. 167/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;

– Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

– Legea nr. 49/2010 privind unele mãsuri în domeniul muncii şi asigurãrilor sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.