Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Contractul de ucenicie la locul de munca

ART. 208
(1) Ucenicia la locul de muncã se organizeazã în baza contractului de ucenicie.
(2) Contractul de ucenicie la locul de muncã este contractul individual de muncã de tip particular, în temeiul cãruia:
a) angajatorul persoanã juridicã sau persoanã fizicã se obligã ca, în afara plãţii unui salariu, sã asigure formarea profesionalã a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului sãu de activitate;
b) ucenicul se obligã sã se formeze profesional şi sã munceascã în subordinea angajatorului respectiv.
(3) Contractul de ucenicie la locul de muncã se încheie pe duratã determinatã.

ART. 209
(1) Persoana încadratã în muncã în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.
(2) Ucenicul beneficiazã de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în mãsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sãu.

ART. 210
Organizarea, desfãşurarea şi controlul activitãţii de ucenicie se reglementeazã prin lege specialã.
(Codul Muncii 2011 – Contractul de ucenicie la locul de munca)