Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

ART. 65
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãturã cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã.

ART. 66
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individualã sau colectivã.

ART. 67
Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiazã de mãsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege şi de contractul colectiv de muncã aplicabil.
(Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului – Codul Muncii actualizat 2011)