Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii

ART. 173
(1) Salariaţii beneficiazã de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unitãţii sau al unor pãrţi ale acesteia cãtre un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncã existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul întreprinderii, al unitãţii sau al unor pãrţi ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individualã sau colectivã a salariaţilor de cãtre cedent ori de cãtre cesionar.

ART. 174
Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupã caz, reprezentanţii salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate.
(Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii – Codul Muncii 2011)