Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Tranzitia de la vechile la noile norme de securitate sociala

Au fost adoptate dispoziții speciale care să garanteze că tranziția la noile norme nu aduce prejudicii cetățenilor.

Care norme se vor aplica unei cereri depuse în temeiul vechilor norme?

În principiu, odată ce noile regulamente intră în vigoare, ele se aplică și situațiilor care s-au produs înainte de data lor de aplicare. Cu toate acestea, dacă o cerere a fost depusă în temeiul vechilor regulamente, ea ar trebui să fie reglementată de normele aplicabile în momentul depunerii.

Dacă ați obținut o pensie în temeiul vechilor norme, puteți cere o recalculare în temeiul noilor norme. În orice caz, recalcularea nu poate implica reducerea cuantumului prestației acordate.

Ce se întâmplă cu documentele pe care instituțiile le-au emis în temeiul vechilor regulamente?

Documentele legate de coordonarea securității sociale (și anume, formularele E, cardurile europene de asigurări sociale de sănătate și certificatele provizorii de înlocuire) emise de autoritățile competente în temeiul vechilor norme continuă să fie valabile și vor fi luate în considerare de către instituțiile statelor membre chiar și după data de aplicare a noilor regulamente. Ele nu pot fi însă folosite după expirarea duratei lor de valabilitate sau dacă sunt retrase sau înlocuite de către instituția competentă.

În care stat voi fi asigurat(ă) dacă normele aplicabile situației mele s-au schimbat?

Dacă, în urma noilor norme, vi se aplică legislația altui stat membru decât cel stabilit în temeiul vechilor norme, legislația inițială continuă să se aplice atât timp cât situația relevantă rămâne neschimbată și pentru o perioadă maximă de 10 ani. Puteți însă cere să vi se aplice legislația aplicabilă în temeiul noilor regulamente.

Pentru lucrătorii detașați, noile norme vor determina „pornirea de la zero” a perioadei de detașare prevăzute în noile regulamente?

Chiar și în temeiul noilor norme, detașarea rămâne o scutire limitată în timp de la regula generală că o persoană trebuie să fie asigurată în statul în care lucrează. Prin urmare, perioada de detașare utilizată în temeiul vechilor norme va fi luată în considerare și scăzută din perioada maximă de detașare prevăzută de noile regulamente.

Aceste dispoziții se aplică în cazul dumneavoastră?

Dispozițiile UE privind securitatea socială nu se aplică încă tuturor persoanelor care se deplasează sau care au locul de ședere în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European. Prin urmare, este important să știți dacă sunteți acoperit(ă): numai în acest caz puteți invoca aceste norme în cadrul tribunalelor și al instituțiilor.

Toți resortisanții unui stat membru al Uniunii Europene, ai Norvegiei, ai Islandei, ai Liechtensteinului (pe baza Acordului privind Spațiul Economic European) sau ai Elveției (Acordul UE-Elveția), care sunt sau au fost asigurați în temeiul legislației unuia dintre aceste state, sunt acoperiți de dispozițiile de coordonare.
În anumite cazuri, aceste dispoziții se aplică și resortisanților din țări terțe (a se vedea punctul 6.7).

În care țări sunteți acoperit(ă) de aceste dispoziții?

Sunteți acoperit(ă) de dispozițiile UE privind securitatea socială în toate țările care aparțin Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic European (SEE) și în Elveția.

Noile regulamente (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 se vor aplica țărilor SEE și Elveției numai după ce acordurile cu SEE și cu Elveția vor fi modificate. Până atunci, Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 vor continua să se aplice pentru aceste țări.