Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Prevederi UE privind responsabilitatea sociala in cazul in care lucrati in mai multe state

În astfel de cazuri, principiul este de a stabili statul cu care aveți cele mai puternice legături.

– Dacă lucrați în mai mult de un stat membru și vă aveți reședința în statul în care vă desfășurați o parte importantă din activitatea dumneavoastră, ca salariat sau ca lucrător independent, vi se aplică legislația din statul dumneavoastră de reședință.

– De asemenea, dacă lucrați în mai mult de un stat membru și sunteți angajat de mai multe întreprinderi sau angajatori din diferite state membre, vi se aplică legislația din statul dumneavoastră de reședință.

– Dacă statul dumneavoastră de reședință nu corespunde statului în care vă desfășurați o parte importantă din activitatea dumneavoastră (în cazul unui salariat) sau centrului de interes (în cazul unui lucrător independent), se aplică regulile de mai jos.

Lucrători salariați: vi se aplică legislația statului membru în care se află sediul social sau locul de activitate al angajatorului dumneavoastră.

Lucrători care desfășoară o activitate independentă: vi se aplică legislația statului membru în care se află centrul de interes al activităților dumneavoastră.

– Dacă desfășurați atât o activitate salariată, cât și o activitate independentă în state membre diferite, prevalează legislația statului membru în care vă desfășurați activitatea salariată.

– În sfârșit, funcționarii rămân sub incidența legislației administrației de care aparțin chiar dacă desfășoară activități salariate și/sau independente.

25 august 2010