Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Reuniunea informală a Miniştrilor pentru Ocupare şi Politică Socială

Participarea delegaţiei MMFPS la reuniunea informală a Miniştrilor pentru Ocupare şi Politică Socială din statele membre UE (EPSCO)

ÃŽn perioada 8 – 9 iulie 2010, în organizarea PreÅŸedinÅ£iei semestriale a Belgiei la Uniunea Europeană – începută la data de 1 iulie a.c. – s-a desfăşurat reuniunea informală a MiniÅŸtrilor pentru Ocupare ÅŸi Politică Socială din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul sectorial Ocupare, Politică Socială, Sănătate ÅŸi Afacerile Consumatorului – EPSCO).

România a fost reprezentată la lucrările reuniunii informale de domnul Nicolae IVĂŞCHESCU, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, șeful delegației. Reuniunea a fost dedicată noii strategii Europa 2020 pentru locuri de muncă şi creştere.

Luând în considerare concluziile Consiliului European din 17 iunie a.c., discuÅ£iile dintre miniÅŸtrii statelor membre s-au concentrat asupra obiectivelor principale ale noii strategii – pentru domeniile ocupării ÅŸi incluziunii sociale – ÅŸi implementarea acestora, oferind oportunitatea evidenÅ£ierii rolului esenÅ£ial al dimensiunii sociale ÅŸi al ocupării forÅ£ei de muncă în construcÅ£ia europeană.

Dezbaterile s-au desfăşurat în cadrul unor ateliere de lucru succesive, pe o serie de teme referitoare la obiectivele strategiei Europa 2020 privind ocuparea forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei. În acest sens, au fost abordate o serie de subiecte, precum:
– Noile provocări ÅŸi obiective privind ocuparea forÅ£ei de muncă, rolul Strategiei europene pentru ocupare în stimularea creÅŸterii ÅŸi asigurarea competitivităţii Uniunii Europene în cadrul noii strategii Europa 2020. Locul politicilor pentru ocupare în guvernanÅ£a europeană ÅŸi în cadrul guvernanÅ£ei economice.
– Schimbări demografice: îmbătrânire activă ÅŸi crearea de “locuri de muncă albe”. Politici de ocupare “verzi” pentru o tranziÅ£ie de succes către o economie competitivă cu emisii de carbon reduse.
– Rolul strategic al Consiliului EPSCO în guvernarea strategiei Europa 2020 ÅŸi evoluÅ£ia dimensiunii sociale, consolidarea Metodei Deschise de Coordonare în domeniul social ca instrument comunitar de monitorizare ÅŸi evaluare în contextul Strategiei UE 2020.

Discuţiile miniştrilor au evidenţiat faptul că problematica ocupării se găseşte în centrul strategiei UE 2020 şi trebuie să se găsească, de asemenea, în centrul viitoarei guvernări economice a Uniunii.

Scoţând în evidenţă faptul că ocuparea reprezintă un factor de coeziune socială şi totodată un element esenţial de competitivitate şi creştere durabilă, miniştrii Consiliului au subliniat că politicile în domeniul ocupării trebuie să se regăsească în politicile macroeconomice şi de creştere şi prin extensie, în procesul noii guvernanţe economice la nivel european.

Subliniind rolul activ al Consiliului EPSCO în cadrul noii strategii de guvernare economică Europa 2020, miniştrii au evidenţiat faptul că numai creşterea şi ocuparea pot asigura Europei ieşirea din actuala criză iar cooperarea Consiliului EPSCO cu Consiliul ECOFIN este indispensabilă în realizarea coordonării dintre mecanismele macroeconomice şi cele tematice ale Strategiei europene.

În ceea ce priveşte dimensiunea socială a noii strategii 2020, s-a evidenţiat că dezvoltarea de noi instrumente de lucru este mai necesară decât oricând „dacă se doreşte ca Consiliul EPSCO şi joace un rol cheie în guvernarea economică şi socială a Uniunii Europene, alături de Consiliul ECOFIN”.

Totodată, miniÅŸtrii au subliniat importanÅ£a Liniilor directoare pentru ocupare ÅŸi îndeosebi a liniei directoare 10 intitulată „Promovarea incluziunii sociale ÅŸi combaterea sărăciei” – care se referă pentru prima dată la aspectele pur sociale ale strategiei UE 2020 – ÅŸi care reprezintă o punte către consilidarea proceselor de convergenţă socială.

Şeful delegaţiei României, exprimând aprecierea pentru efortul susţinut al Preşedinţiei, Comisiei Europene şi reprezentanţilor statelor membre în definitivarea instrumentelor operaţionale esenţiale noii Strategii Europa 2020, s-a referit la necesitatea ca nou ciclu strategic să se fundamenteze pe o analiză complexă a contextului în care se va derula, la faptul că în materie de politici privind ocuparea forţei de muncă acest aspect trebuie asociat cu dimensiunile de educaţie, inovare şi sustenabilitate care sunt incluse în noua strategie.

De asemenea, s-a referit la faptul că Consiliile sectoriale ale Uniunii şi în principal Consiliul EPSCO trebuie să joace un rol strategic prioritar în evaluarea şi monitorizarea progresului Uniunii Europene şi al statelor membre către ţintele asumate în contextul Europa 2020.

Prezentând punctul de vedere conform căruia combaterea sărăciei şi excluziunii sociale se află în centrul strategiei Europa 2020, intervenţia şefului delegaţiei României s-a referit la necesitatea ca politicile sociale să fie privite ca un tot unitar, în cadrul căruia politicile de ocupare se corelează cu cele de protecţie socială, de asigurare a sustenabilităţii sistemelor de pensii şi a accesului la servicii sociale şi de îngrijiri pe termen lung, de calitate.

La finalul reuniunii, Preşedinţia Belgiană a anunţat că în luna octombrie se va desfăşura o conferinţă la nivel înalt dedicată consolidării metodei de convergenţă socială ce va constitui contribuţia Consiliului EPSCO la continuarea dezbaterilor pe tema viitoarei „platforme împotriva sărăciei” ce a fost anunţată de către Comisia Europeană.

sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-07-13/1657-articol.html
14 iulie 2010

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)