Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Acreditarea furnizorilor de servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

Având în vedere prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 376 din 27 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. …
citeste tot articolul: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-07-13/1655-articol.html
15 iulie 2010