Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Raport Comun privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială 2009

Mesajele cheie ale Raportului comun sunt :

* Pentru a atenua impactul crizei economice și a sprijini redresarea economiei, UE se poate baza pe valorile solidarității, care se află la temelia politicilor sale sociale, și pe progresul reformelor structurale. Impactul negativ asupra ocupării și coeziunii sociale trebuie abordat prin combinarea reformelor pe termen lung cu măsuri pe termen scurt orientate către prevenirea pierderii locului de muncă și susținerea veniturilor gospodăriei.

* Fondul Social European ar trebui utilizat la potențialul maxim pentru atenuarea impactelor sociale ale crizei, prin sprijinirea reinserției rapide a șomerilor pe piața muncii și concentrându-se asupra grupurilor cele mai vulnerabile. Simplificarea procedurilor de implementare a fondurilor structurale și îmbunătățirea coordonării cu politicile sociale vor contribui la ameliorarea situției. Comisia va elabora cu regularitate un buletin care să monitorizeze tendințele sociale. Rapoartele statelor membre ar putea facilita schimbul de informații și experiența politică în cadrul Comitetului de Protecție Socială.

* Trebuie implementate strategii de incluziune socială comprehensive care combină și echilibrează măsurile care țintesc piața inclusivă a muncii, accesul la servicii de calitate și venitul minim adecvat (strategii împotriva sărăciei și excluziunii sociale a copiilor, a persoanelor fără adăpost, a populației de etnie romă si alte grupuri aflate în risc de excluziune socială).

* Proporționalitatea și sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii depind de continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivului Strategiei Lisabona – 50% rata de ocupare a persoanelor în vârstă, chiar și în situația scăderii activității economice.

* Statele membre se străduiesc să amelioreze valoarea resurselor bănești din domeniul sănătății, și să reducă inegalitățile privind accesul la serviciile de sănătate, prin acordarea unei atenții sporite serviciilor de îngrijire primară, prevenției, promovării sănătății, printr-o mai bună coordonare și o utilizare rațională a resurselor.

* Statele membre încearcă de asemenea să stabilească și să întărească sistemul ingrijirilor de calitate pe termen lung, să creeze o bază financiară solidă, să îmbunătățească coordonarea serviciilor de îngrijire și să asigure resurse umane suficiente, precum și sprijin pentru ingrijitorii informali.

* Actualul ciclu al Metodei sociale deschise de coordonare durează până în 2010, anul țintă al Strategiei Lisabona. Va fi necesar un angajament puternic pentru atingerea obiectivelor privind protecția și incluziunea socială, iar Anul European 2010 pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale va fi o reconfirmare a acestora.

09 august 2010
sursa: Ministerul Muncii