Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Prestatii destinate persoanelor cu handicap

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede acordarea unor prestaţii destinate adulţilor, copiilor cu handicap, precum şi familiilor care au în componenţa lor persoane cu handicap.

Adulţii cu handicap vizual grav au primit în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru plata însoţitorului o indemnizaţie calculată pe baza salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, de 525 lei.

Pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat s-a acordat o indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, astfel:
– pentru adultul cu handicap grav: 202 lei,
– pentru adultul cu handicap accentuat: 166 lei.

Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu au beneficiat de un buget personal complementar indiferent de venituri, astfel:
– adultul cu handicap grav: 91 lei,
– adultul cu handicap accentuat: 68 lei,
adultul cu handicap mediu: 33,5 lei.

Se observă în perioada analizată în general o reducere a numărului de beneficiari ai acestor prestaţii, care se datorează în principal reducerii numărului de persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu.

a. Indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav s-a acordat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru un număr mediu lunar de 44.314 beneficiari şi a însumat 204.982.763 lei. Peste 1.500 de beneficiari înregistrau în judeţele Mureş, Timiş, Călăraşi, Iaşi, Suceava, Prahova şi în Municipiul Bucureşti.

Comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie din anul anterior s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de beneficiari, de 924 persoane şi o creştere a sumelor cheltuite, de 269.284 lei, creştere determinată de evoluţia cuantumului prestaţiei, de la 534 lei în perioada ianuarie – iunie 2010 şi 461 lei în perioada iulie-septembrie 2010 la 525 lei începând cu luna ianuarie 2011.

b. Indemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat s-a acordat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru un număr mediu lunar de 543.505 persoane, din care 194.650 cu handicap grav (35,8% din total), iar 348.855 cu handicap accentuat (64,2% din total). Faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior a avut loc o scădere de 4.079 beneficiari. Sumele cheltuite pentru acest program au fost de 868.670.663 lei, mai mici faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 cu 7.470.487 lei. Judeţele care au avut cel mai mare număr de beneficiari ai acestei prestaţii (peste 18.000) au fost Vrancea, Iaşi, Timiş, Argeş şi Prahova (ultimul cu 27.837 beneficiari). În municipiul Bucureşti s-a plătit această prestaţie pentru 46.147 persoane.

c. Bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu s-a plătit în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru un număr mediu lunar de 661.809 beneficiari, pentru care s-au cheltuit 429.287.307 lei (date preliminare).

Distribuţia beneficiarilor în funcţie de gradul de handicap a fost următoarea: persoanele cu handicap grav au fost în număr de 224.255 (33,9% din total), cele cu handicap accentuat 361.863 (54,7%), iar cele cu handicap mediu 75.691 (11,4%). Cele mai multe persoane beneficiare de această prestaţie (peste 20.000) locuiau în judeţele Bihor, Vrancea, Cluj, Timiş, Iaşi, Argeş şi Prahova (cel din urmă judeţ având 32.722 beneficiari) şi în municipiul Bucureşti, care a înregistrat 56.821 beneficiari.

Perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 a însemnat o scădere faţă de aceeaşi perioadă din anul 2010 a numărului de beneficiari (cu 2.115 persoane) şi o creştere a sumelor plătite.

d. Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 au beneficiat de această indemnizaţie 7.133 persoane, din care 6.868 adulţi (96,3% din total) şi 265 copii (3,7% din total), pentru care au fost cheltuiţi 25.326.837 lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-a înregistrat o creştere a numărului de adulţi beneficiari (de 381 persoane) şi o scădere a numărului de copii beneficiari (de 65 copii).

Distribuţia beneficiarilor acestei indemnizaţii pe medii de rezidenţă a fost următoarea: 63,3% domiciliau în mediul urban, respectiv 36,7% în mediul rural.

Cei mai mulţi adulţi beneficiari au fost în Municipiul Bucureşti (942) şi în judeţul Constanţa (778). Un număr mare de beneficiari (peste 300) au fost şi în judeţele Bacău şi Giurgiu. Cei mai mulţi copii beneficiari se aflau în judeţele Constanţa (cu 24 beneficiari), Arad (cu 23 beneficiari) şi Galaţi (cu 27 beneficiari). În municipiul Bucureşti au fost 26 beneficiari. Din totalul copiilor beneficiari ai acestei prestaţii, locuiau în mediul urban 56,8%.

e. Alocaţia de hrană pentru copii cu handicap HIV / SIDA a fost acordată în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 pentru 182 copii, suma cheltuită fiind de 511.947 lei.

16 aprilie 2012

sursa: Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială – Raport statistic privind activitatea M.M.F.P.S. în domeniul incluziunii sociale, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011