Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Finantarea Proiectului privind Incluziunea Sociala

Invitaţie pentru Oferte pentru construcția obiectivului – Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Todireşti Suceava.

Data: 15.03.2012
Numarul de Identificare al Contractului: SIP_CW 25/CF no.14/2012.
Banca Mondiala – Imprumut Nr: 4825-RO
Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a primit un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind Incluziunea Sociala şi intentioneaza sa utilizeze o parte a acestui imprumut pentru plati eligibile, în cadrul Contractului pentru Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Todireşti, judeţul Suceava, numar contract SIP_CW 25/CF no.14/2012

2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava,beneficiar al finantariidin imprumut solicita oferte sigilate pentru construcția obiectivului – Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Todireşti Suceava.

Se propune realizarea constructiei in regim Parter care sa cuprinda:
Constructie centru:
Cladirea are forma rectangulara în plan, este o constructie cu inchideri din zidarie de 37,5 cm,samburi din beton armat, planseu din beton armat peste parter si fundatii continue din beton. Regimul de inaltime este demisol partial si parter (având un mic spatiu, sub bucatarie, la demisol, pentru beci). Din punct de vedere functional este realizata astfel
„CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ „O NOUĂ ŞANSĂ” COMUNA TODIREŞTI, JUDETUL SUCEAVA „ Se propune realizarea constructiei in regim:
Parterul va cuprinde 17 dormitoare cu 3 paturi, un dormitor cu 2 paturi, grupuri sanitare personal si beneficiari, bucătăria, centrala termică, sala de mese, birouri, spălătoria, vestiar, portic, etc.
Demisolul va cuprinde:
· Spaţiu de depozitare
· Frigo
· Acces spaţiu de depozitare
Toate încăperile sunt orientate în aşa fel încât să fie asigurate condiţiile normale de ventilare, însorire şi iluminare naturală a acestora.

3. Documentele de licitație (și copiile suplimentare) pot fi preluate gratuit de la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, str. Bdul George Enescu nr.16, Suceava, Serviciul Licitaţii publice şi contracte, investiţii şi recepţii lucrări. Ofertanții interesaţi pot obţine mai multe informații de la aceeasi adresa.
Ofertele trebuie sa fie valabile pentru o perioada de 90 de zile dupa deschiderea ofertei si trebuie sa fie insotite de o Garantie de participare in valoare de 60.500 lei.
Se acceptă 50% din valoarea garanţiei de participare în cazul IMM-urilor, conform legislaţiei române în vigoare.

4. Ofertele trebuie sa fie transmise la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, str. Bdul George Enescu nr.16, Suceava, Secretariat Registratura inainte de ora 10:30, în data de 18.04.2012. Nu sunt premise oferte in format electronic. Ofertele intarziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise in prezenta reprezentantilor ofertantilor care doresc sa participe la deschiderea ofertelor, din data de 18.04.2012 , ora 10:45, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, str. Bdul George Enescu nr.16, Suceava în Sala de Sedinte a institutiei.

5. Ofertele intarziate vor fi respinse si returnate nedeschise ofertantilor.

sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale // 28.03.2012
http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2012-03-28/2531-articol.html