Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Mobilitatea lucrătorilor pe piaţa internă în condiţii de criză

Despre seminarul “Mobilitatea lucrătorilor pe piaţa internă în condiţii de criză: cu sau fără români şi bulgari?”

Joi 20 octombrie, a.c. Sulfina Barbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a participat la seminarul intitulat „Mobilitatea lucrătorilor pe piaţa internă în condiţii de criză: cu sau fără români şi bulgari?” organizat de către Parlamentul European la Bruxelles. Evenimentul a beneficiat, printre altele, de prezenţa lui Joseph Daul, preşedintele grupului PPE din PE, Eva Torok, adjunctul şefului de cabinet al comisarului Laszo Andor, comisar pentru ocupare, afaceri sociale şi incluziune, Totyu Mladenov, ministrul muncii şi afacerilor sociale din Bulgaria, Jurgen Tiedje, şef de unitate în cadrul DG MARKT, Miguel Fonda Ştefănescu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Române din Spania. Parlamentul European a fost reprezentat de Marie Jean Marinescu, Elena Băsescu, Iliana Ivanovna, Othmar Karas, Traian Ungureanu, Andreas Schwab.

Mesajul principal transmis de toţi participanţii a fost de sprijin necondiţionat pentru ridicarea restricţiilor de pe piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români şi bulgari pentru a se asigura respectarea deplină a principiilor şi libertăţilor Uniunii Europene. S-a subliniat importanţa respectării egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii europeni, pentru a evita situaţia în care unii dintre aceştia ar putea fi trataţi ca şi cetăţeni de „rangul 2” ai UE. Comisia s-a angajat să analizeze cu foarte mare atenţie toate datele justificative pe care statele membre care vor decide să prelungească restricţiile pe piaţa muncii le vor transmite până la sfârşitul acestui an.

În discursul său, Sulfina Barbu a subliniat rapoartele Comisiei Europene din 2008 şi 2010 si a evidenţiat efectul pozitiv al mobilităţii lucrătorilor din noile state membre asupra PIB-ului global şi efectele moderate avute asupra PIB-ului pe cap de locuitor, precum şi un impact minor al mobilităţii forţei de muncă de după extindere asupra salariilor şi a ocupării lucrătorilor locali.

Sulfina Barbu a precizat că restricţiile existente nu vor limita mobilitatea semnificativ, ci vor crea mai degrabă piedici birocratice pe canalele fluxurilor de mobilitate şi vor contribui la o creştere a incidenţei muncii la negru.

A făcut apel la toate statele membre să asigure aceleaşi drepturi tuturor cetăţenilor europeni, indiferent de data la care statul lor de origine a aderat la Uniunea Europeană.

Cu ocazia deplasării la Bruxelles, Sulfina Barbu a avut o întâlnire cu Koos Richelle, director general al Direcţiei Generale Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune (DG EMPL) , din cadrul Comisiei Europene. Sulfina Barbu a solicitat sprijinul Comisiei, în ceea ce priveşte accesarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru a reintegra pe piaţa muncii lucrătorii care vor fi disponibilizaţi în urma închiderii fabricii Nokia de la Jucu, judeţul Cluj.

Richelle şi-a manifestat întreaga disponibilitate de sprijin pentru autorităţile române, urmând ca o misiune a DG EMPL să se deplaseze la Bucureşti în regim de urgenţă pentru a pregăti dosarul de solicitare.

20 oct.2011
sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale