Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Și migranții au dreptul la viața de familie

Și migranții au dreptul la viața de familie – cum să garantăm acest drept?

Bruxelles, 15 noiembrie 2011 – Este nevoie de modificarea normelor UE privind reîntregirea familiei în ceea ce privește migranții? Comisia a lansat astăzi o dezbatere publică privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care locuiesc în UE.

În funcție de rezultatele consultării, Comisia va decide dacă este necesar să ia măsuri ulterioare la nivel de politică, cum ar fi formularea unor linii directoare clare, modificarea normelor actuale sau păstrarea legislației în forma actuală. Părțile interesate și publicul larg sunt invitate să își exprime opiniile la adresa ec.europa.eu/yourvoice.

Începând din 2003, există norme comune la nivelul UE care precizează condițiile în care membrii familiei unui cetățean din afara UE, aflat în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, au dreptul de intrare și de ședere în UE.

„Reîntregirea familiei le oferă migranților posibilitatea de a avea o viață de familie și contribuie la integrarea lor în societate”, subliniază Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne. „Sper că toate părțile interesate vor participa la această consultare și își vor împărtăși experiențele și opiniile cu privire la modul în care se poate spori eficacitatea normelor privind reîntregirea familiei. Statele membre sunt în mod special invitate să precizeze și să evalueze problemele pe care susțin că le au în legătură cu utilizarea abuzivă a normelor actuale”, a adăugat aceasta.

Cartea verde se concentrează pe o serie de întrebări care decurg din aplicarea Directivei 2003/86/CE. Toate părțile interesate sunt invitate în prezent să răspundă, înainte de 1 martie 2012, la întrebări referitoare la:

– persoanele cărora ar trebui să li se aplice directiva: cum ar trebui să fie definit cel mai bine profilul migranților care pot beneficia de normele UE; dacă dreptul la reîntregirea familiei ar trebui să fie extins și la alți membri ai familiei, în afara familiei simple; care sunt problemele întâlnite în ceea ce privește căsătoriile forțate;

– condițiile pentru reîntregirea familiei: dacă măsurile de integrare pe care statele membre sunt autorizate să le introducă necesită precizări suplimentare; dacă ar trebui să se prevadă garanții pentru a se asigura faptul că aceste măsuri promovează cu adevărat integrarea și nu sunt utilizate ca obstacole în calea reîntregirii familiei;

– modalitățile de combatere a eventualelor fraude și a căsătoriilor de conveniență;

– respectarea în practică a anumitor obligații ale statelor membre, cum ar fi luarea în considerare a interesului superior al copiilor în momentul examinării unei cereri.

Comisia intenționează să organizeze o audiere publică după primirea contribuțiilor scrise.

sursa; http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1346&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en