Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Indemnizații de maternitate și drepturi de pensie

Lucrătorii independenți vor beneficia de indemnizații de maternitate și drepturi de pensie, în temeiul unei noi legislații a UE

Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și partenerii acestora se vor bucura de o mai bună protecție socială – care include, pentru prima dată, dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi legislații a UE care intră în vigoare astăzi. Directiva privind lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și soțiile/soții care îi ajută (Directiva 2010/41/UE) abrogă și înlocuiește o lege anterioară (Directiva 86/613/CEE) și îmbunătățește drepturile în materie de protecție socială a milioane de femei aflate în câmpul muncii, consolidând spiritul antreprenorial în rândul acestora. În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie.

Parlamentul European a aprobat legislația la 18 mai, iar aceasta a fost susținută de statele membre ale UE la 7 iunie (IP/10/966). Aceasta îmbunătățește în mod considerabil protecția, în special în caz de maternitate, a femeilor care desfășoară o activitate independentă, precum și a soțiilor sau a partenerelor de viață care ajută lucrătorii independenți.

Acestea au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. La nivelul UE, este prima dată când se instituie o indemnizație de maternitate în favoarea femeilor care desfășoară o activitate independentă.

Noile norme contribuie și la încurajarea spiritului antreprenorial, în general, și în rândul femeilor, în special. La ora actuală, există în acest domeniu importante disparități între bărbați și femei – numai 30% din antreprenorii europeni sunt femei.

În cele din urmă, dispoziția privind protecția socială în favoarea soțiilor/soților sau a partenerilor de viață care ajută lucrătorii ce desfășoară o activitate independentă (recunoscuți ca atare în dreptul intern) reprezintă o îmbunătățire considerabilă față de directiva din 1986.

Aceștia vor avea dreptul la asigurări sociale (precum pensiile), la fel ca și lucrătorii înregistrați efectiv ca desfășurând o activitate independentă, în cazul în care statele membre oferă o astfel de protecție acestor lucrători. Acest lucru va contribui la oferirea unui sistem mai bun de protecție socială și la prevenirea riscului de sărăcie în cazul femeilor.

Statele membre UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul lor intern. Doar în cazul unor dificultăți speciale, această perioadă poate fi extinsă pentru alți doi ani pentru a pune în aplicare dispozițiile referitoare la soțiile/soții sau partenerii care ajută lucrătorii ce desfășoară o activitate independentă.

sursa: http://europa.eu/
data: 04 august 2010