Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale

EvoluÅ£ii în domeniul asistenÅ£ei sociale în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Prestaţiile sociale sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii.

Prestaţii sociale
ÃŽn scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situaÅ£ii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 s-au acordat atât prestaÅ£ii universale cât ÅŸi Å£intite, sub formă de alocaÅ£ii, indemnizaÅ£ii ÅŸi ajutoare:

– pentru familiile cu copii:
o alocaţia de stat pentru copii,
o indemnizaţia pentru creşterea copilului,
o stimulentul acordat în cazul în care mama sau tatăl care ar avea dreptul la concediu de creştere a copilului realizează venituri profesionale,
o alocaţia pentru susţinerea familiei,
o alocaţia lunară de plasament.

– pentru persoanele ÅŸi familiile cu venituri mici:
o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare,
o ajutoare de încălzire.

– pentru persoanele cu handicap – o serie de prestaÅ£ii destinate adulÅ£ilor ÅŸi copiilor cu handicap.

01 februarie 2012
sursa: Min. Muncii – Raportul statistic privind activitatea Ministerului Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale în domeniul incluziunii sociale, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)