Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Alocaţia de stat pentru copii

Alocaţia are caracter universal, fiind acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care are un handicap, începând cu anul 2007 alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil.

Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, alocaţia de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.898.495 copii, din care:

376.096 copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un handicap, (9,6% din total);
7.025 copii care au vârsta mai mică de 3 ani şi au un handicap (0,2% din total);
3.461.631 copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un handicap (88,8% din total);
53.743 copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap (1,4% din total).

Dacă se analizează distribuţia pe judeţe, cei mai mulţi copii beneficiari se găseau în Municipiul Bucureşti (276.723 copii) şi în judeţele Iaşi (175.612), Suceava (155.251), Bacău (141.613), Prahova (140.896), Constanţa (132.207) şi Dolj (121.778). Valorile cele mai mici (sub 50 mii copii) au fost înregistrate în judeţele Tulcea, Covasna şi Sălaj.

În cazul în care numărul mediu de copii beneficiari de alocaţia de stat în primele nouă luni ale anului se raportează la totalul populaţiei înregistrate la 1 ianuarie 2011, valoarea medie la nivel naţional este de 18,2%. Cele mai mici valori (de sub 17% din populaţia fiecărui judeţ) s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti (cu valoarea minimă, de 14,3%) în judeţele Cluj, Brăila, Teleorman şi Caraş Severin, iar cele mai mari valori (de peste 20%) în judeţele Călăraşi, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Suceava (acesta din urmă cu valoarea maximă de 21,9%).

Din totalul copiilor beneficiari 50,6% au avut domiciliul în urban şi 49,4% în rural. În 17 judeţe ponderea în total beneficiari de alocaţie de stat pentru copii a celor ce domiciliau în mediul rural a fost de peste 60%. Valorile cele mai mari ale acestui indicator au fost în judeţele Prahova (de 69,0%), Vrancea (de 72,4%), Giurgiu (de 72,5%) şi Călăraşi (de 83,9%), cele mai mici valori (de sub 26%) s-au întâlnit în judeţele Constanţa, Hunedoara şi Tulcea.

Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au un handicap, respectiv de 3 ani care au un handicap, beneficiari de alocaţie de stat pentru copii în cuantum de 200 lei, în total beneficiari de alocaţie de stat a fost în primele nouă luni ale anului 2011 la nivel naţional de 9,8%, în scădere faţă de aceeaşi perioadă din anul 2010, când ponderea a fost de 11,4%. Principala cauză este reducerea natalităţii: dacă se compară cele două intervale din anii 2010 şi 2011, în conformitate cu datele preliminare comunicate de Institutul Naţional de Statistică, s-au născut mai puţin cu aproximativ 17.700 copii, reprezentând 11,0% din numărul de copii născuţi în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010.

Ponderea beneficiarilor de alocaţie de stat în cuantum de 200 lei a oscilat între 8,7% în regiunea Sud-Vest şi 13,6% în regiunea Bucureşti–Ilfov. Judeţele care au înregistrat o pondere de peste 10% au fost Harghita, Sibiu, Timiş, Constanţa, Braşov, Cluj şi Ilfov. În Municipiul Bucureşti valoarea acestui indicator (maxima la nivel de judeţ) a fost de 14,0%.

Sumele plătite de M.M.F.P.S. ca alocaţii de stat pentru copii s-au ridicat în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2011 la 2.131.638.216 lei, fiind mai mici cu 66.563.568 lei (3,0%) faţă de cele plătite în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie din anul anterior, scăderea fiind determinată de reducerea numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011 a fost mai mică cu 19.838 copii (0,8%) decât cea calculată pentru aceeaşi perioadă din anul 2010.

Această evoluţie a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari cu vârsta mai mare de 2 ani fără handicap cu 2.312 copii (0,1%), a celor mai mari de 3 ani cu handicap cu 100 de copii Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială (0,2%), precum şi a celor cu vârsta mai mică de 2 ani fără handicap cu 18.060 copii (4,6%). În acelaşi timp a avut loc o creştere a numărului de copii cu handicap mai mici de 3 ani, cu 634 de copii (9,9%).

02 februarie 2012
sursa: Ministerul Muncii
http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2012-01-30/2458-articol.html