Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

6,4 miliarde EUR pentru creștere inteligentă și locuri de muncă

6,4 miliarde EUR pentru creștere inteligentă și locuri de muncă – cea mai mare investiție a Europei în cercetare și inovare

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn anunță astăzi o investiție de aproape 6,4 miliarde EUR a Comisiei Europene în cercetare și inovare. Pachetul, cel mai mare pachet de acest gen care a existat vreodată, vizează o gamă largă de discipline științifice, domenii de politici publice și sectoare comerciale.

Această finanțare va împinge mai departe frontierele științei, va spori competitivitatea Europei și va ajuta la soluționarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranța aprovizionării cu energie și cu alimente, sănătatea și îmbătrânirea populației.

Circa 16 000 de participanți din organizații de cercetare, universități și din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor primi finanțare. Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitații la licitație) și evaluări desfășurate în următoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri.

Acest pachet reprezintă un stimul economic și se preconizează că va crea peste 165 000 de locuri de muncă. De asemenea, constituie o investiție termen lung într-o Europă mai inteligentă, mai durabilă și mai incluzivă, fiind un element-cheie în cadrul strategiei Europa 2020 a UE și în special al inițiativei emblematice „o Uniune a inovării”, care va fi lansată în toamna anului 2010.

Comisarul Geoghegan-Quinn a declarat:

„Investițiile în cercetare și inovare reprezintă singura cale inteligentă pe termen lung de a ieși din criză și a avansa către o creștere durabilă și echitabilă din punct de vedere social. Acest pachet european va contribui la realizarea de produse și servicii noi și ameliorate, la o Europă mai competitivă și mai ecologică și la o societate mai bună cu o calitate a vieții superioară. Oferim cercetătorilor și inovatorilor 6,4 miliarde EUR pentru proiecte de vârf care se concentrează asupra unor mari provocări economice și sociale: schimbările climatice, siguranța aprovizionării cu energie și cu alimente, sănătate și îmbătrânirea populației. Acesta reprezintă un stimul economic enorm și eficient, precum și o investiție în viitorul nostru.”

sursa: Uniunea Europeana
citeste tot articolul: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/966&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
data: 19 iulie 2010