Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Comunicat participare EPSCO

Comunicat participare EPSCO – 4 octombrie 2012, Luxemburg

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu, va participa la reuniunea formală a Consiliului Ocupare, Politica Socială, Sănătate și Afacerile Consumatorului, care va avea loc la Luxemburg, în data de 4 octombrie a.c.

Reuniunea Consiliului, care va fi exclusiv dedicată problematicii ocupării şi politicii sociale, va fi prezidată de către Sotiroula CHARALAMBOUS, ministrul muncii şi asigurărilor sociale din Cipru.

Consiliul urmărește aprobarea abordării generale a proiectului de directivă privind cerinţele minime de sănătate şi siguranţă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice.

În cadrul reuniunii Consiliului se doreşte obţinerea unui acord politic referitor la poziţia care va fi adoptată de către UE în cadrul organismelor de asociere stabilite între UE şi Albania, Muntenegru, San Marino şi Turcia cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială.

În contextul Strategiei Europa 2020 şi a noii guvernanţe europene, în cadrul reuniunii Consiliului va avea loc o dezbatere cu privire la evaluarea monitorizării anuale a politicilor bugetare şi structurale, proces cunoscut ca Semestrul European. De asemenea, miniştrii vor aproba contribuţiile Comitetului pentru Ocupare şi a Comitetului pentru Protecţie Socială cu privire la acest subiect, precum şi principalele concluzii ale monitorului performanţei în materie de protecţie socială. Suplimentar, ei vor lua notă de discuţiile care au loc cu privire la principiile bunei funcţionări a pieţelor muncii.

Totodată, Consiliul urmează să adopte concluzii cu privire la măsurile care trebuiesc luate pentru o redresare generatoare de locuri de muncă şi asigurarea unor şanse mai bune pentru tinerii din Europa, precum și în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor şi pentru promovarea bunăstării acestora.

În final Consiliul va fi informat cu privire la pregătirea Summit-ului Social Tripartit care va avea loc înaintea reuniunii Consiliului European la data de 18 octombrie a.c. În cadrul dejunului de lucru miniştri vor purta discuţii pe tema mobilităţii lucrătorilor.

Cu excepţia subiectelor care figurează la punctul “Diverse”, reuniunea va fi publică şi poate fi urmărită accesând link-ul http://www.consilium.europa.eu/videostreaming
sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2012-10-03/2911-articol.html