Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, priorităţile UE pe 2013

Comisia îşi prezintă programul de lucru pe 2013, vizând în special revenirea UE la creşterea durabilă şi îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă.

Principala prioritate rămâne ieşirea din criza economică, alături de revenirea la creşterea durabilă. Pentru aceasta, se vor lua măsuri de stimulare a economiei, de reformare a sistemului financiar şi de consolidare a uniunii.

Printre noile propuneri se numara si:
– acordarea de sprijin pentru şomeri, prin îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi favorizarea incluziunii sociale. (http://ec.europa.eu, 24 oct. 2012)