Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Bursa regionala a locurilor de munca

PAPI Valea Sării a organizat o bursă regională a locurilor de muncă

Punctele de Acces Public la Informaţie (PAPI), înfiinţate în cadrul proiectului „Economia bazată pe Cunoaştere” (EBC) se implică activ în absorbţia de către piaţa muncii a persoanelor din localităţile defavorizate, care practică agricultura de subzistenţă.

Specialiştii PAPI şi ai Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL) ajută populaţia din comunităţile EBC nu numai în procesul redactării CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie către viitorii angajatori, în pregătirea candidaturilor şi a interviurilor, ci asigură chiar găsirea job-urilor pentru oamenii aflaţi în dificultate, mijlocesc întâlnirea dintre şomeri şi agenţii economici şi, nu în ultimul rând, organizează diferite cursuri de calificare profesională.

În acest sens, Bursa locurilor de muncă organizată pentru a doua oară de PAPI Valea Sării, judeţul Vrancea, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), poate fi considerată un model de bune practici în comunităţile EBC.

Prima bursă a locurilor de muncă a avut loc, la Valea Sării, la sfârşitul lunii aprilie. Dacă la început oamenii din zonă au privit mai neîncrezători acest demers, în luna iunie, când s-a organizat cea de-a doua bursă, populaţia a luat cu asalt sediul PAPI. Vestea organizării bursei a fost lansată de angajaţii PAPI nu numai în Valea Sării, ci şi în alte şapte localităţi învecinate.

Primarul comunei Valea Sării, Nicu Bercuci, evidenţiază faptul că bursele locurilor de muncă pot avea succes şi pe viitor în această zonă, întrucât nu mai există suficintă forţă de muncă pentru a satisface necesarul unor domenii precum prelucrarea lemnului, comerţ sau agricultură.

Cu ocazia organizării burselor locurilor de muncă au avut de câştigat nu numai localnicii şi angajatorii lor, ci şi centrul PAPI, care şi-a putut promova eficient activităţile derulate în cadrul proiectului EBC.

sursa: www.ecomunitate.ro
23 iulie 2010