Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii

Bucureşti, 2 martie 2012 – Hotel Intercontinental – a avut loc Conferinţa naţională de lansare a “Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii”.

Dna Claudia Boghicevici, ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, şi dl Niculae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, au vorbit în deschiderea conferinţei.

În cadrul acesteia, principalii vorbitori din mediul academic şi sectorul public au prezentat consecinţele procesului de îmbătrânire a populaţiei în România, precum şi domeniile majore de intervenţie pentru dezvoltarea unei societăţi inclusive pentru toate vârstele. Reprezentanţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, o serie de personalităţi desemnate drept ambasadori naţionali ai Anului European, precum şi alte persoane mai în vârstă au vorbit de asemenea despre propria lor experienţă de viaţă.

Exemple de bune practici au fost prezentate de diferite ONG-uri, autorităţi locale şi alte părţi interesate. Vorbitorii s-au axat pe diversitatea dimensiunilor implicate de procesul de îmbătrânire activă. Îmbătrânirea activă se referă la contribuţia adusă de persoanele mai în vârstă societăţii, nu strict prin participarea pe piaţa muncii, ci prin intermediul activităţilor de voluntariat şi al implicării în viaţa propriei familii şi comunităţi. Promovarea îmbătrânirii active înseamnă şi încurajarea unei grad mai ridicat de sănătate în rândul persoanelor vârstnice, prin aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea capacităţii acestora de a trăi independent şi autonom, prin crearea unui mediu de viaţă prietenos şi prin oferirea de oportunităţi de dezvoltare personală.

La finalul conferinţei, participanţii au avut posibilitatea de a-şi exprima părerile în ceea ce priveşte subiectele pe care le-au considerat interesante.

Evenimentul de lansare a inclus o secţiune de tipul ”Implicaţi-vă!”, concepută ca o zonă publică în care au fost scoase în evidenţă diferitele organizaţii care promovează îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii.

România, la fel ca alte ţări europene, traversează un proces de îmbătrânire semnificativă a populaţiei. În anul 2050, se aşteaptă ca piramida demografică a vârstelor să aibă o bază considerabil redusă, datorită creşterii accelerate a numărului de pensionari. Principala provocare a viitorului o vor constitui cheltuielile publice în domeniul pensiilor şi sănătăţii ca urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei. Un studiu recent Eurobarometru privind îmbătrânirea activă, publicat în ianuarie 2012, indică faptul că 47% dintre români consideră că ţara lor este ”adaptată nevoilor persoanelor în vârstă” (comparativ cu 65% în UE27) şi doar 27% dintre respondenţii din cadrul populaţiei ocupate şi-au manifestat interesul de a continua să lucreze şi după vârsta de pensionare (33% în UE27).

De-a lungul Anului European 2012, în România se vor desfăşura nenumărate activităţi speciale, proiecte şi evenimente dedicate, organizate la nivel naţional şi local.
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale // 02.03.2012