Codul Muncii 2014

Act ce reglementează totalitatea raporturilor de munca
Codul Muncii 2012

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru organizeaza in data de 05.04.2013, orele 10:00, la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, jud. Alba, concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante in cadrul Organismului Intermediar POS CCE, dupa cum urmeaza:

1 post economist in cadrul Serviciului Contabilitate – Departament economic (perioada determinata 2 ani, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic;
– foarte bune cunostinte de contabilitate si experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul contabilitatii;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

1 post expert juridic in cadrul Serviciului Juridic (perioada determinata 2 ani, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul juridic;
– experienta profesionala de minim 3 ani;
– cunostinte de operare pe calculator;
– cunostinte de limba engleza;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

1 post expert IT in cadrul Serviciului IT/MIS (perioada determinata 2 ani, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: informatica / informatica economica / calculatoare / telecomunicatii / tehnologia informatiei;
– experienta profesionala de minim 2 ani in domeniu;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– cunostinte de limba engleza;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

1 post secretara (perioada determinata 2 ani, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (in domeniul economic sau secretariat-birotica);
– experienta profesionala de minim 3 ani;
– cunostinte de operare pe calculator;
– cunostinte de limba engleza;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

4 posturi de experti verificare financiara proiecte (perioada determinata 2 ani, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (in domeniul economic);
– experienta in domeniul financiar/contabil minim 4 ani;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

6 posturi de experti evaluare, selectie, contractare/ monitorizare tehnica (perioada determinata 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (intr-unul din domeniile: tehnic, economic sau juridic);
– experienta in domeniu de minim 4 ani;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

Persoanele interesate vor depune la sediul agentiei, pana la data de 03.04.2013, orele 14:00, un dosar care va cuprinde:

– cerere de inscriere la concurs cu mentionarea postului pentru care se candideaza,
– Curriculum Vitae,
– copie act identitate,
– copii dupa actele de studii,
– cazier judiciar.

Concursul va consta in urmatoarele probe:

– test de cunostinte din bibliografia mentionata;
– interviu;
– test privind cunostintele de operare pe calculator,
– test de limba engleza (dupa caz),

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0258 – 818 616, interior 271, 272.

sursa: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=Cariere&eID=1504 / 22 martie 2013